Griffin

“Griffon” veya “Griffin”, genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kafalı mitolojik yaratıktır. Farklı betimlemelerinde hayvanın 4 ayağıda aslan ayağı, yalnız arka ayakları aslan ayağı veya tüm ayakları kartal ayağı olabilir. Antik yunancada, kıvrılmış, kırık anlamındaki “grýps veya gryphos” sözcüklerinden türediği düşünülür. Latinceye “grýphus” şeklinde geçmiştir

level3_008_m1 level3_008_m2

Leave a Reply